Generalforsamling 2017

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingsformanden i hænde senest 14 dage før mødet (kontakt@ngif.dk)

Som det fremgår af dagsordenen (download her), ønsker flere medlemmer af bestyrelsen ikke genvalg, og vi opfordrer derfor interesserede medlemmer til at give det en tanke, og være med i den fortsatte gode udvikling foreningen er inde i.

I forlængelse af generalforsamlingen er foreningen vært med et stykke smørrebrød. Vi skal derfor bede om tilmelding til generalforsamlingen senest onsdag den 8. marts på kontakt@ngif.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen NGIF Gymnastik & Atletik