Generalforsamling  2019

Dato: 16.3.2019

Tid:    kl. 10.00

Sted:  Skovparkhallens cafeteria

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Formandens beretning & efterfølgende godkendelse

 

  1. Aflæggelse & godkendelse af revideret regnskab.

 

  1. Orientering om budget for 2019.

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

 

  1. Valg til bestyrelsen. (Bestyrelsen konstitueres efterfølgende)

 

          Følgende er på valg:

          Lars Trustrup                       :         Er villig til genvalg

          Anne-Marie Schûrmann        :         Ønsker ikke genvalg 

          Joan Pedersen                     :         Suppleant - er villig til valg til bestyrelsen

          Jaris Juul-Jørgensen             :         Suppleant - er villig til valg til bestyrelsen

          2 suppleanter – bestyrelsen indstiller Anne-Marie Schûrmann           

  1. Eventuelt.

         Info om hjemmesiden ved kassereren.

 

  1. Leve for NGIF.

 

 

Forslag som ønskes drøftes på generalforsamlingen bedes sendt til formanden på formand@ngif.dk senest den 2/3 2019.

 

Tilmelding til spisning efter generalforsamling senest søndag den 10/3 2019 til jette@basnov.dk eller 41571100.