Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NGIF Gymnastik & Atletik

Søndag den 29. marts 2020 kl. 10.30

Skovparkens Cafeteria, Skaboeshusevej 100, 5800 Nyborg

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NGIF Gymnastik & Atletik

Søndag den 29. marts 2020 kl. 10.30

Skovparkens Cafeteria, Skaboeshusevej 100, 5800 Nyborg

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingsformanden i hænde senest 14 dage før mødet (kontakt@ngif.dk).

Som det fremgår af den vedhæftede dagsorden er der mulighed for at interesserede medlemmer kan stille op til bestyrelsen og være med til at støtte op om den fortsatte gode udvikling, som foreningen er inde i. 

Foreningen er efter generalforsamlingen vært ved smørrebrød, og vi skal derfor bede om tilmelding til generalforsamlingen senest søndag den 22. marts på kontakt@ngif.dk

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

NGIF Gymnastik & Atletik

 

 

 

Dagsorden til generalforsamling 29/3 2020

Skovparkens Cafeteria, Skaboeshusevej 100, 5800 Nyborg

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Aflæggelse af årsberetning
  4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  5. Orientering om kommende årsbudget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse

         På valg er:

          Formand Ann Rasmussen                          (villig til genvalg) 

          Bestyrelsesmedlem Jette Basnov               (modtager ikke genvalg)

          Bestyrelsesmedlem Joan Pedersen             (villig til genvalg)

          Suppleant Dorte Nørregaard Madsen       

          Suppleant Anne-Marie Schürmann             (modtager ikke genvalg)

  1. Eventuelt
  2. Leve for NGIF