15-11-2020

Myndighederne slår fast: Kun én gruppe pr. træner

Kulturministeriet har udsendt reviderede retningslinjer for bl.a. idrætsforeninger. Her fremgår det, at en træner ikke må træne mere end én gruppe samtidig.

Kulturministeriet har præciseret, at en træner ikke må træne mere end én gruppe samtidig.

Det er en ændring, der kan få betydning for mange idrætsforeninger, der i forvejen har svære kår med det forsamlingsforbud på max 10 personer inkl. træner, som voksne fra 22 år er omfattet af.

Ændringen gælder med øjeblikkelig virkning, og betyder, at en træner kun må have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen.

En træner må altså ikke facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere grupper, der er til stede samtidig. Det er DIF og DGI’s vurdering, at ændringen primært vil have betydning for aktiviteter, hvor grupperne laver samme øvelser samtidig med samme træner, f.eks. ved gymnastik og fitness.

Sektionsopdelt træning kan fortsat ske, hvis der er tale om separate grupper (og trænere). Det betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på max 10 personer inkl. træner, hvis der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb.

For idrætsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år gælder forsamlingsforbuddet på 50 fortsat, og idrætsaktiviteterne kan derfor fortsætte som hidtil.

Bemærk at der gælder særlige regler og restriktioner, også for idrætsforeninger, i 7 kommuner i Nordjylland.
 
 
Find flere svar på idrætsrelaterede corona-spørgsmål på dif.dk/corona 

Kan I bestå POLITI-TESTEN?
Selvom der er stor glæde over, at foreningsidrætten kan fortsætte trods corona-restriktioner, er reglerne komplicerede og gråzonerne mange. 

I kølvandet på de justerede fælles retningslinjer for DIF, DGI og Firmaidrætten, har spørgsmålene især omhandlet, hvor mange man må være samlet 10, 50 eller 500 personer.

Det er med god grund, for overtrædelse af forsamlingsforbuddet kan i yderste konsekvens resultere i bøder.

Vi har derfor samlet vores bedste råd til, hvordan I som forening kan foretage disse vurderinger på en ansvarlig måde.

Vi kalder det ”POLITI-TESTEN”. Det vil nemlig altid være en meget konkret vurdering, om det gældende forsamlingsforbud er overholdt eller ej uanset vores retningslinjer. Politiet vil ofte skulle foretage denne vurdering på et kort øjeblik. Det syn, der møder dem, vil danne basis for deres konklusion.
Kære alle (Videregående MixSpring)

 

Jeg vil bare informere om, at der er en gymnast på videregående springhold om torsdagen 18.00.20.00, som er konstateret smittet med covid-19.

Derfor SKAL alle gymnaster og trænere på dette hold gå i isolation og testet.

Vi arbejder hurtigt på at ringe til alle, som har deltaget til træningen i torsdags.

Hvis man har et barn, som går på videregående og ikke er blevet ringet op, så skulle man meget gerne blive det ellers må man gerne kontakte os.
Vi håber, det er løst hurtigt og at alle hurtigt kan vende tilbage til hallen.

 

Med venlig hilsen

Trænerteamet på videregående.

 

Kære alle

Bestyrelsen har valgt at lade det være op til de enkelte trænere at beslutte, hvordan der trænes frem til 22. november, hvor vi forventer at få nye retningslinjer.

På de børnehold, som ikke er nævnt herunder, trænes der som hidtil.

Hvis nogen har spørgsmål, er man velkommen til at kontakte formanden, på tlf. 51 23 37 74 efter kl. 14.

 

Familiegymnastik

Holder pause

Forældre / barn

Der er online træning

Pilates

Holder pause, men der udsendes links til træningsvideoer

Damemotion u. opvisning

Træner

Damemotion m. opvisning

Holder pause, men der udsendes links til træningsvideoer

Energi & Velvære

Holder pause, men der udsendes links til træningsvideoer

Team Gym

Træner mandag og torsdag. Holder pause onsdag

Bodyhop

Træner

Seniordans

Holder pause

Qigong, mandag formiddag (Judy)

Træner

Qigong, mandag aften og torsdag formiddag (Kirsten)

Træner Zone opdelt. Der er flere pladser torsdag formiddag.

Tai Chi

Holder pause, men laver lidt video og sender link til træning

Seniorgymnastik +50

Holder pause

Yoga, formiddag

Zone opdelt træning, træningsvideoer til 20/11, 4/12,18/12 og 15/1 hvor træningen er aflyst.

Yoga, aften

Zone opdelt træning, træningsvideoer til 25/11, 3/12,23/12, 20/1 og 27/1 disse aflysninger kommer fordi at instruktør kursuserne er desværre er udsat.

Herremotion

Holder pause

Herretrim +

Hit 1, mandag

Træner m. tilmelding. Kontakt instruktøren

Hit 2, torsdag

Træner m. tilmelding. Kontakt instruktøren

Zumba

Zoneopdelt træning

Jumping

Zoneopdelt træning

Gåholdet

Mødes ved genbrugscontainerne på Hjejlevej

Løberne (mødested for grupperne)

Frank: indgang til stadion v. cykelstativerne

Dorte: lægger op på FB-gruppen ”Løbere ved NGIF”

Jens: P-plads ved Signatur

Ann: lille plads ved Signatur

Erik:p-pladsen ved badeland

Carl/Anne/Joan: ved den lille p-plads ved firmaidrærten.

 

 

Kære medlem af NGIF Gymnastik og atletik.


Grundet de nye retningslinjer vedr. Covid-19, har bestyrelsen besluttet, at alle børnehold (op til 21 år) træner videre jf. de nye retningslinjerne fra myndighederne.

Dette gælder også forældre/barn holdet.

Dog har bestyrelsen valgt, at familieholdet er lukket i uge 44 dels pga. antallet på holdet, samt afventning af yderligere retningslinjer for sammensatte hold.

Såfremt der er forældre, der af personlige årsager, ikke ønsker, de eller deres børn deltager på holdene før myndighederne har åbnet helt op igen, bedes give besked til instruktørerne herom.

Derudover, har NGIF’s bestyrelse besluttet, at alle voksenhold lukkes ned i uge 44.

Bestyrelsen ser sig nødsaget til at undersøge dels hvorvidt de enkelte instruktører ønsker en evt. opdeling af holdene, så retningslinjerne på max. 10 deltagere (incl. instruktør) overholdes og dels afventer NGIFs bestyrelse yderligere retningslinjer fra DGI/Daf og GymDanmark omkring voksen- og sammensatte hold.

Så hold øje med hjemmesiden eller din mail for nye oplysninger i den kommende uge.
 
For alle hold gælder følgende:

  • HUSK mundbind/visir til/fra p-plads og ned i træningshallen (f. alle over 12 år)
  • Ingen forældre i hallen
  • Kom max. 5 min før træningstiden
  • Husk at spritte/vaske hænder
  • Host eller nys i ærmet
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram
  • Ingen træning, såfremt man føler sig sløj
  • HOLD AFSTAND!

 

Medlemmer – kan de få kontingentet retur?

Der er tale om force majeure, når idrætsforeninger aflyser arrangementer og aktiviteter for at medvirke til, at udbredelsen af Coronavirus begrænses mest muligt. Det vurderer DGI’s jurist Steen F. Andersen.

Medlemmer kan ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller for eksempel deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Der skal altså ikke ske nogen tilbagebetaling af medlemsbetalinger som følge af, at foreningens aktivitet i en periode er aflyst grundet Coronavirus-situationen.