Handelsbetingelser

NGIF Gymnastik & Atletik
E-mail: kontakt@ngif.dk
CVR nr: 18906511

 

Her kan betales med:

Dankort, VISA, MasterCard, JCB, MobilPay

Betalingsbetingelser:

Alle priser er opgivet i DKK. Vi bruger sikkerhedsprotokollen SSL, som krypterer information mellem en Internet browser (kortindehaveren) og en Internet server (forretningen). Det betyder, at de oplysninger, du afgiver ved betaling med Dankort, VISA og MasterCard beskyttes under overførslen fra din computer videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning.

NGIF Gymnastik & Atletik overholder Nets retningslinjer for internethandel, hvilket betyder, at du som forbruger har samme sikkerhed, som når du betaler med dit kort i din lokale butik.

Handelsbetingelser:

Tilmelding er bindende for perioden. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde og kun efter aftale med kassereren eller formand.

Fortrydelsesret:

Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, holddeltagelse o.l. (se evt. "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12").

I særlige tilfælde kan der træffes aftale om refundering ved fortrydelse med udbyderen af den pågældende ydelse. Det påhviler forbrugeren selv at kontakte organisationen, som leverer ydelsen, op til 21 dage efter købet har fundet sted i så fald eller 21 dage efter holdstart.

Kommunikation:

Ved at tilmelde accepterer du at modtage kommunikation via e-mail fra NGIF Gymnastik & Atletik.

Brug af billedmateriale:

NGIF Gymnastik & Atletik forbeholder sig ret til at offentliggøre billeder, videoer og resultater fra træning, opvisninger og konkurrencer på foreningens hjemmeside og på foreningens facebook sider. 

Behandling af personoplysninger:

NGIF Gymnastik & Atletik har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre transaktioner i forbindelse med kontingentindbetaling . NGIF Gymnastik & Atletik indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
 
De personoplysninger der indsamles navn, adresse, køn, fødselsdags dato, telefon nr. og e-mailadresse, samt navn og telefon nr. på kontaktperson.
 
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
 
Ved handel gennem webshoppen på www.NGIF.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer NGIF Gymnastik & Atletik, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
 
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
 
I overensstemmelse med Persondataloven, vil NGIF Gymnastik & Atletik som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.
 
En registreret kan til enhver tid over for NGIF Gymnastik & Atletik gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Forbehold for ændringer:

NGIF Gymnastik & Atletik forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Kontingentperiode

Der betales fuldt kontingent , når man tilmelder sig, også selv om sæsonen er godt i gang. Kontingentet giver adgang til ét eller flere hold som man gerne vil gå på - minus TeamGym og familieGym som er et specielt kontingent.

Kontingent gælder fra perioden 01/09 til 31/08, eller så længe holdet, man går på er aktivt.

De fleste hold stopper efter opvisningen i april.

Atletik for børn fortsætter frem til sommerferien.

Løb for voksne er aktiv hele året.

Kundeservice:

 • Generelt vil vi så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte os ved at sende en mail til kontakt@ngif.dk  eller ved at ringe til det eventuelle telefonnummer, der er anført på hjemmesiden, men da vi også er frivillige i bestyrelsen, kan vi være optaget af arbejde m.m så kan der ligges en besked.
 • Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor, og vi vil forsøge at hjælpe dig
 • Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at vi accepterer dine ønsker.
 • Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, vi har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.
 • Din feedback modtages gerne på mail kontakt@ngif.dk
 • Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en vi har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte os som beskrevet ovenfor.

Force majeure

 • Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).
 • Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
 • strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt
 • civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig
 • brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
 • umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
 • umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk
 • en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.
 • Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.