Bike and Run er stafet for hold a 5 personer, hvor man skiftevis løber og cykler en distance på henholdsvis 5 og 13 km.
NGIF stillede med 3 hold i skarpeste formation.

Vejret var perfekt, dog til den varme side for de første deltagere. Gode ruter, hvor man kunne overhale, eller blive overhalet, hvis kræfterne slap. Det var tydeligt, at alle gav sit bedste for holdet.
I skiftezonen, hvor der skulle skiftes mellem løber og cyklist, sås cyklister på stive ben efter en tur med syre i benene, og løbere som faldt om efter chip-tidtagningsmåtten, udaset efter især turen langs stranden.

Med alle mand igennem var det tid til lidt mad og hygge ved de opstillede borde. Alt imens de sidste hold også blev færdige med deres sidste deltagere.
Et godt arrangement!