RETNINGSLINJER FOR IDRÆTSAKTIVITETER PR. 11/12/2021

11-12-2021

Kære alle

 

Nu lakker 2021 mod enden. Endnu et år med Covid-19 er dermed også ved at slutte, og desværre slutter vi jo igen med høje smittetal. Og smitten stiger også her i Nyborg Kommune lige nu.

Heldigvis er foreningslivet ikke omfattet af de restriktioner, der bliver gældende i denne omgang, men vi vil alligevel gerne opfordre jer alle til stadig at følge de anbefalinger, som vi sendte ud til jer i slutningen af november måned.

For en god ordens skyld gentager vi dem her:

Foreningsaktiviteter, stævner, kampe mv. kan fortsat gennemføres med fokus på smitteforebyggende foranstaltninger.
Alle foreninger opfordres til at have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag generelt, dvs. håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.

Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet et sæt anbefalinger på børne- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte. De tre sidste punkter er også en opfordring til andre foreninger end idrætsforeninger.

  • Klæd om hjemmefra
    I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
  • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
    Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for.
  • Hold afstand
    Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
  • Opdel aktiviteterne i mindre grupper


Krav om Coronapas ved idrætsarrangementer
Mandag den 29. november blev grænsen for, hvornår der skal vises Coronapas ved større idrætsarrangementer ændret.

Derfor skal der vises Coronapas ved større idrætsbegivenheder med hhv.​​​​​​ flere end 100 (tidligere 200) betalende tilskuere indendørs eller flere end 1.000 (tidligere 2.000) betalende tilskuere udendørs.  

Har du spørgsmål?
Vi opfordrer jer til at søge supplerende viden på coronasmitte.dk hos Styrelsen for Patientsikkerhed og på Kulturministeriets hjemmeside, hvis I har spørgsmål, som ikke besvares af ovenstående.

Til sidst vil bestyrelsen gerne ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår