Handelsbetingelser

NGIF Gymnastik & Atletik
E-mail: kontakt@ngif.dk
CVR nr.: 18906511
 
Her kan betales med
Dankort\VISA, MasterCard, MobilePay

Abonnementsbetingelser
Ved køb af abonnementsaftaler – f.eks. medlemskaber (kontingent) og andre løbende ydelser - godkender du, at NGIF Gymnastik & Atletik er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på dit betalingskort.
Du giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at NGIF Gymnastik & Atletik må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned, kvartal eller år), så længe abonnementet løber.
I slutningen af måneden vil du modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores vilkår. Du kan stoppe medlemskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte foreningen og eventuelt melde dig ud. Opsigelse af abonnementsaftaler skal ske skriftligt til foreningen, hvorefter foreningen vil udmelde kunden.
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort.
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af NGIF Gymnastik & Atletik eller kunden.
Fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes. 
Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Udmeldelse af klubben
Ønsker du at melde dig ud af foreningen, skal det gøres til kassereren på faktura@ngif.nu

Afmelding af deltagelse på hold
Ønsker du at afmelde dig på et hold, skal det gøres til kassereren på faktura@ngif.nu
Bemærk venligst, at der ved afmelding af deltagelse på et hold er afmeldingsfrist.
Ved opsigelse betales løbende måned + næste måned. Man er selvfølgelig berettiget til at være med i træningen for den periode, der er betalt for.
Hvis du ønsker at afmelde dig på et hold, men stadig være medlem af foreningen, skal det tydelig fremgå af den mail, som du sender - ellers udmeldes du automatisk af foreningen.

 
Betalingsbetingelser
Alle priser er opgivet i DKK. Vi bruger sikkerhedsprotokollen SSL, som krypterer information mellem en Internet browser (kortindehaveren) og en Internet server (forretningen). Det betyder, at de oplysninger, du afgiver ved betaling med Dankort, VISA og MasterCard beskyttes under overførslen fra din computer videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning.
NGIF Gymnastik & Atletik overholder Nets retningslinjer for internethandel, hvilket betyder, at du som forbruger har samme sikkerhed, som når du betaler med dit kort i din lokale butik.

Handelsbetingelser
Tilmelding er bindende for perioden. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde og kun efter aftale med kassereren eller formand.

Fortrydelsesret
Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, holddeltagelse o.l. (se evt. "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12").
I særlige tilfælde kan der træffes aftale om refundering ved fortrydelse med udbyderen af den pågældende ydelse. Det påhviler dig selv at kontakte foreningen op til 14 dage efter købet har fundet sted eller 14 dage efter holdstart.

Kommunikation
Ved din tilmelding accepterer du samtidig at modtage kommunikation via e-mail fra NGIF Gymnastik & Atletik.

Brug af billedmateriale
NGIF Gymnastik & Atletik forbeholder sig ret til at offentliggøre billeder, videoer og resultater fra træning, opvisninger og konkurrencer på foreningens hjemmeside og på foreningens facebook sider. 

Behandling af personoplysninger
NGIF Gymnastik & Atletik har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre transaktioner i forbindelse med kontingentindbetaling. NGIF Gymnastik & Atletik indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
 
De personoplysninger, der indsamles, er navn, adresse, køn, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse, samt navn og telefonnummer på kontaktperson.
 
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr-nummer eller konto-/kortnumre.
 
Ved handel gennem webshoppen på https://ngif.zakobo.dk/shop registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer NGIF Gymnastik & Atletik, at det sker med brugerens samtykke, og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
 
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

 

I overensstemmelse med persondataloven vil NGIF Gymnastik & Atletik som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.
 
En registreret kan til enhver tid over for NGIF Gymnastik & Atletik gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Forbehold for ændringer
NGIF Gymnastik & Atletik forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Kontingentperiode
Der betales fuldt kontingent, når man tilmelder sig, også selv om sæsonen er i gang. Kontingentet giver adgang til ét eller flere hold som man gerne vil gå på - minus TeamGym og familieGym som er et specielt kontingent.
Kontingent gælder fra perioden 01/09 til 31/08, eller så længe holdet, man går på er aktivt.
De fleste hold stopper efter opvisningen i april.
Atletik for børn fortsætter frem til sommerferien.
Løb for voksne er aktiv hele året.

Kundeservice
Generelt vil vi så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte os ved at sende en mail til kontakt@ngif.dk eller ved at ringe til det eventuelle telefonnummer, der er anført på hjemmesiden, men da vi også er frivillige i bestyrelsen, kan vi være optaget af arbejde mm., så læg evt. en besked.
Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor, og vi vil forsøge at hjælpe dig
Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at vi accepterer dine ønsker.
Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, vi har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.
Din feedback modtages gerne på mail kontakt@ngif.dk
Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en vi har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte os som beskrevet ovenfor.

Force majeure
Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (force majeure).
Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
•    strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt
•    civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig
•    brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
•    umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
•    umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk
•    en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.
Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. 

 

Vores sponsorer