Generalforsamling 2023

02-03-2023

Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NGIF Gymnastik & Atletik

Søndag den 19. marts 2023 kl. 10.00

I Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg

Mødelokale ”Storebælt”

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingsformanden i hænde senest 14 dage før mødet  ( kontakt@ngif.dk )

Generalforsamlingen afsluttes med smørrebrød og en tår at drikke.

Vi skal derfor bede om tilmelding til generalforsamlingen senest søndag den 12. marts 2023 på kontakt@ngif.dk

Navn og antal personer skal fremgå af tilmeldingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen NGIF Gymnastik & Atletik


Vores sponsorer